CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно немки

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно немки
, a u lo o nejobyejnj kontakty mezi lidmi, pevoz nkladu a zbo nebo en technologi (tzv.

Lod slouily jako pohodln dopravn prostedek na velmi dlouh vzdlenosti a spojovaly msta po soui jen tko dosaiteln, zejmna ostrovy s pevninou, ppadn mezi sebou.

Lodn doprava umoovala navc transport kehkch i jinak obtnji pepravitelnch materil, kter by po soui mohly bt snadno pokozeny nebo by jejich doprava byla vzhledem k pli velk vze a nevhodn velikosti tm nemon.

Zvlt vhodn byla peprava jlu, deva a do nkterch oblast i kamene.

V dlkov doprav se ale prosazovala i doprava kov, pedevm cnu, jen byl po Evrop pomrn vzcn.

Lod vyuvan v pravku byly nkolika typ.

Nejastjmi a nejsnze vyrobitelnmi byly knoe vytesan z kmene jednoho stromu rozdlenho vydlabanm stedem.

Tyto typy lod, kter archeologov nazvaj monoxyly, jsou povaovny za nejstar druh plavidel vbec.

Velikost kols, zatmco nejmen dochovan exemple mily pouh ti metry, ty nejvt dosahovaly dlky a.

Nejstar dochovan exempl pochz z Nizozemsk lokality Pesse a jeho st se datuje okolo 7500 let.

Zajmavost je, e jsou pouvny dodnes nktermi africkmi a jihoamerickmi domorodmi kmeny ijcmi zpsobem podobnm naim pedkm.

Objevuj se vce i mn ve vech obdobch historie lidstva a v uritch oblastech se uvaj dodnes.

Jedn se pedevm o rzn domorod kmeny ijc v Africe, Jin Americe a v Austrlii.

Pro manvrovn slouily jednoduch devn tye, pdla a pozdji i vesla.

Nevhodou monoxyl vak byla jejich nepli velk stabilita, nebo byly asto velmi zk a mohly se tak protet.

Tento problm se dal vyeit svznm vcero lod k sob nebo zdokonalenm jejich konstrukce o stabilizan prvky, nap.

Pidnm plovku, zvenm vky lodi prkny i zpevnnm dna.

Pro jejich nestabilitu se dve pedpokldalo, e byly vyuvny vhradn pro plavbu na klidnch vodch, pedevm po ekch a jezerech, nicmn pomoc experimentln archeologie bylo dokzno, e monoxyly mohou plout i na moi.
More articles

Порно женщин бесплатно

Hazed fresher has to show.

Watch live sex for free live SEX: stripchat.Naughty girls waiting for you to told them waht to do free erovideo chat.Ultra slim girl…

02 Jan 2020, 00:11

Порно зрелые дамы

Photo
02 Jan 2020, 14:32

Порно дам зрелые дамы

Porno, Photo
02 Jan 2020, 17:23

Порно с подругой

Porno, Photo, JB
02 Jan 2020, 20:17
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>